برنامه مرحله حذفی مسابقات فوتسال جام رمضان (گروه های E - F )

 

دوشنبه: 16/5/1391

ردیف

تیم ها

ساعت

داور 1

داور 2

داور 3

ناظر

1

بسیج - راه چمن

21/45

علی جغتایی

شادفر

جعفر خاتم پور

فرهاد جغتایی

2

پروتئین - زرقان

22/45

مهدی جغتایی

احمدیزاده 

جعفر خاتم پور

فرهاد جغتایی

/ 0 نظر / 20 بازدید