برنامه مرحله حذفی مسابقات فوتسال جام رمضان (گروه های A-B , C-D )

شب اول: شنبه 14/5/1391
 

ردیف

تیم ها

ساعت

داور 1

داور 2

داور 3

ناظر

1

تجارت نور – ریواده

21/45

رفیعی پور

علی جغتایی

رئوفی

شادفر

2

زمند – پیام نور

22/45

 رفیعی پور

 علی جغتایی

 رئوفی

 شادفر

 
شب دوم: یکشنبه 15/5/1391
 

ردیف

تیم ها

ساعت

داور 1

داور 2

داور 3

ناظر

3

امید - گیاهپزشکی

21/45

مهدی جغتایی

مویدی

محمد جغتایی

 شادفر

4

علمی کاربردی - شهرستانک

22/45

 مویدی

شادفر

 محمد جغتایی

احمدیزاده

 

/ 0 نظر / 21 بازدید