قهرمانی مجدد تیم والیبال دبیرستان پسرانه امیرالمومنین(ع)

نام مربی

شهر / روستا

نام مدرسه

مقام

علی اصغر دلاوری

جغتای

امیرالمومنین(ع)

اول

مجتبی ابویسانی

ده امام

هنرستان امام حسین(ع)

دوم

علی اصغر ابویسانی

محمدآباد

الغدیر

سوم

/ 0 نظر / 23 بازدید