رمضان 93

رمضان امسال سخت ترین رمضانی است که بر مسلمانان میگذرد ...

نه فانوس های قاهره روشن است

نه بلندگوهای مسجد دمشق اذان می گویند

و نه بازاهای بغداد باز است

قدس در اسارت بسر میبرد

غزه در خون و آتش است و ...

امت محمد (ص)  خود را بخواب زده و برای پیروزی آلمان یا آرژانتین دعا میکند.

از این شب ها غافل نشویم

التماس دعا

/ 0 نظر / 19 بازدید