تغییرات اساسی در کمیته داوران استان خراسان رضوی

کادر جدید هیات فوتبال خراسان رضوی اعلام شد.

به گزارش سایت داوران ایران، عباس چمنیان، رییس هیات فوتبال خراسان رضوی، اعضای مورد نظر خود برای این هیات را معرفی کرد.

رییس کمیته داوران: محمد امیری

اعضای کمیته داوران: مصطفی حقیقی، علی ارباب، محمد جاهدی و علیرضا رجبی

اعضای دپارتمان داوری: حسن آراسته، جواد تقی‌پور، محسن فریمانی و حمید قناعت گر

/ 0 نظر / 24 بازدید