برنامه مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان جغتای (سه شنبه 3/5/1391)

ردیف

نام تیم ها

زمان

داور 1

داور 2

داور 3

ناظر

1

پیام نور – دهیاری جبله نو

21/15

علی جغتایی

مجتبی جغتایی

میرانصاری

احمدیزاده

2

امید دستوران- فردوسی راهچمن

22/15

مهدی جغتایی

هاشمی کیا

میرانصاری

احمدیزاده

3

شهدای دستوران- امید

23/15

مویدی فر

امین روئین فر

میرانصاری

شادفر

/ 0 نظر / 21 بازدید