نکته ای در مورد خطای هند

یکی از خطاهایی که معمولا در بازی فوتسال اتفاق می افتد و همیشه داور و بازیکنان را به چالش می کشد خطای هند است که جریمه اش یک ضربه آزاد مستقیم به نفع تیم مقابل است. ولی در این مورد ذکر چند نکته الزامی است:

اول اینکه فاصله بازیکنی که خطای هند او اتفاق افتاده از فردی که آخرین بار توپ را لمس کرده یا ضربه زده چقدر باشد, پس در فواصل نزدیک نمیتوان برخورد توپ با دست را هند تلقی کرد.

دوم اینکه بازیکنی که در حالت نامتعادل قرار دارد برخورد توپ با دست او خطای هند محسوب نمی شود.

نکته مهم برای تشخیص خطای هند, این است که دست زدن عمدی به توپ باشد.

در مواردی که خطای هند

1. جلوگیری از موقعیت برای تیم حریف باشد.

2. رفتار غیر ورزشی (مانند اسپک زدن) باشد.

3. رفتار بازیکن به منظور فریب داور باشد (بواسطه هند یک موقعیت گل برای خودش یا یار همدسته ایجاد کند).

بازیکن خاطی علاوه بر ضربه آزاد مستقیم با یک کارت زرد نیز جریمه می شود.

/ 0 نظر / 1111 بازدید