تبریک هفته تربیت بدنی

مقام معظم رهبری درباره تناسب ورزش و فرهنگ می فرماید :

جوانان ایران در رشته های مختلف ورزشی بایستی فعالیت نمایند؛ و لیکن در برخی از رشته های ورزشی که متناسب با فرهنگ و منطق ماست، بایستی بیشتر سرمایه گذاری و توجه نمود. در سطح جهان، ورزش از موجودی ملت ها خبر می دهد و از توانایی های انها حرف می زند، لذا بایستی در میادین بین الملل علی رغم میل ا ستکبار جهانی پرچم و سرود مقدس جمهوری اسلامی طنین انداز شود.

این امر با عادت دادن جوانان به ورزش، برنامه ریزی و مدیریت صحیح و بها دادن به رشته های ورزشی مناسب با فرهنگ ایرانی امکان پذیر است.

فرا رسیدن هفته تربیت بدنی بر همگان مبارک

/ 0 نظر / 21 بازدید