اطلاعیه مسابقات فوتبال جام خلیج همیشه فارس شهرستان جغتای

1. آخرین مهلت ثبت نام: 28/5/1391

2. تعداد بازیکنان حداکثر 25 نفر

3. داشتن کارت بیمه ورزشی سال 1391

4. داشتن لباس متحدالشکل

5. حق شرکت 250 هزار تومان (واریز به حساب هیئت فوتبال جغتای 100865209 جام بانک ملت)

6. چک تضمینی به مبلغ سیصد هزار تومان.

/ 0 نظر / 16 بازدید