پیام تولد

نیمایوشیج در جشن یک سالگی فرزندش نوشت:

پسرم،

یک بهار، یک تابستان، یک پائیز و یک زمستان را دیدی.

از این پس همه چیز این جهان تکراری است

جز مهربانی ...

/ 0 نظر / 8 بازدید