سومین قهرمانی پیاپی دبیرستان مهدیه حسین آباد

همچون دو سال گذشته تیم دبیرستان دخترانه مهدیه روستای حسین آباد توانست با شایستگی تمام به مقام اول مسابقات دست یابد.

شهر / روستا

نام مدرسه

مقام

حسین آباد

مهدیه

اول

ریواده

پروین اعتصامی

دوم

جغتای

حضرت مریم

سوم

/ 0 نظر / 28 بازدید