کلماتی که امروزه در مکالمات جغتایی ها کمتر شنیده میشود...

واژه های مربوط به وسایل آشپزی و نانوایی:

 1. غلو          ظرفی فلزی و استوانه ای شکل برای آماده کردن چای که توسط چوپانان مورد استفاده قرار می گرفته است.
 2. گودیش          ظرفی گود مسی که هنگام شیر دوشیدن از گاو و گوسفند مورد استفاده قرار می گرفته است.
 3. چوله          سبدی از جنس چوب های منعطف درخت به که دارای دسته بوده واستفاده های زیادی در آشپزی داشته است.
 4. کرسن          ظرفی چوبی شبیه تشت های بزرگ امروزی که برای بریدن رشته های آش و برش خمیر کولوچه مورد استفاده قرار می گرفته است.
 5. هرکره          ظرف های سنگی شبیه دیگ های زودپز امروزی که برای پخت غذاهای عموما آبکی از جمله آبگوشت استفاده می شده است.
 6. تغار          ظرفی سفالی که برای غذا خوردن مشترک افراد در یک ظرف مورد استفاده قرار می گرفته است.
 7. قازان         معادل دیگ های بزرگ امروزی است که کاربردهای متفاوتی داشته است.
 8. تمبله          سینی مسی کنده کاری شده که بیشتر برای پذیرایی استفاده می شده است.
 9. مانقاش         به صورت پنس های پزشکی امروزی ولی به اندازه ی بزرگتر که برای برداشتن ذغال مورد استفاده قرار می گرفته است.
 10. کفچه         وسیله ای که برای بازکردن نان و کولوچه از تنور داغ استفاده می شده است.
 11. لغلو         کاربردی معادل روغن داغ کن های امروزی از جنس مس بوده است.
 12. برنه        در قسمت قدامی تنور کانالی جهت عبور هوا و تخلیه خاکستر بوده است.
 13. تخنچ          از جنس پارچه که به صورت گلوله درآمده و بر سر کوزه قرار داده می شده است.
/ 0 نظر / 109 بازدید