برنامه مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان جغتای (چهار شنبه 4/5/1391)

ردیف

نام تیم ها

زمان

داور 1

داور 2

داور 3

ناظر

1

بسیج – مرکز بهداشت

21/15

مهدی جغتایی

عباس جغتایی

رئوفی

 

2

علمی کاربردی- ستارگان ابویسان

22/15

مهدی جغتایی

شادفر

رئوفی

 

3

زرقان – فردوسی الف

23/15

احمدیزاده

وطن دوست

رئوفی

 

/ 0 نظر / 24 بازدید