برنامه مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان جغتای (دوشنبه 9/5/1391)

ردیف

نام تیم ها

زمان

داور 1

داور 2

داور 3

ناظر

1

فردوسی ریواده – امید دستوران

21/15

رفیعی پور

رئوفی

محمد جغتایی

 

2

تجارت نور- پیام نور

22/15

رفیعی پور

مویدی

محمد جغتایی

 

3

دهیاری ابویسان – شهدای دستوران

23/15

مویدی

وطن دوست

محمد جغتایی

 

/ 0 نظر / 18 بازدید