اسامی تیم هندبال منتخب شهرستان جغتای (نوجوانان) اعزامی به مسابقات استانی

محمد امین هنرور (GK)

صادق رضایی (GK)

امیدرضا جغتایی (C)

مهدی قلعه نوی

محمدرضا یوسفی

عباسعلی خداشاهی

احمدرضا کیوانلو

کامران جهان پور

مهدی حق طلب

سید سعید مرتضوی

محمد حسین پور

علی بهفروز

حسین احسان فر

سید مهدی کهنه

-

 تیم هندبال منتخب شهرستان فردا به محل برگزاری مسابقات استانی (شهرستان تایباد) اعزام میشود.

/ 0 نظر / 15 بازدید