نتایج والیبال راهنمایی پسران

تیم های اول تا سوم سال گذشته باز هم روی سکو بودند با این تفاوت که جایگاه تیم اول با سوم نسبت به سال گذشته تغییر کرد.

نام مربی

شهر / روستا

نام مدرسه

مقام

علیرضا وظیفه دوست

ایستگاه آزادور

لبیک یا خمینی

اول

علیرضا رفیعی پور

جغتای

امام جواد(ع)

دوم

مهدی جغتایی

جغتای

رهروان امام(ره)

سوم

/ 0 نظر / 14 بازدید